Rửa tay đúng cách để phòng bệnh Covid-19

10/03/2020

Bộ Y tế phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng infographic về rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bao gồm:

1. Tầm quan trọng và thời điểm rửa tay

2. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch

3. Rửa tay bằng dung dịch rửa tay có cồn.

 

 

 

 

 

 

TIN TỨC KHÁC