Chính sách và mục tiêu chất lượng

I. Chính sách chất lượng

AN TOÀN

  • An toàn là vấn đề nền tảng của chất lượng bệnh viện. Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cam kết cung cấp dịch vụ y tế với mức độ an toàn cao nhất, hạn chế tối đa các nguy cơ rủi ro cho người bệnh và cán bộ y tế.

HIỆU QUẢ

  • Sử dụng và phát huy tối ưu nguồn lực hiện có đảm bảo quản lý hoạt động của bệnh viên đạt  hiệu quả cao nhất về chuyên môn, kinh tế và xã hội.

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

  • Chủ động, tích cực triển khai ứng dụng sáng tạo các kỹ thuật mới, phát huy tính sáng tạo trong mọi hoạt động; không ngừng phấn đấu cải tiến liên tục chất lượng Bệnh viện nhằm tiến tới đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trong khu vực.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  • Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo, tinh thông nghiệp vụ và tận tâm trong công việc. Tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cấp cơ sở hạ tầng; trang thiết bị, phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn chuyên sâu.

II. Mục tiêu chất lượng

  • Trở thành Bệnh viện hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nam học, y học giới tính, hỗ trợ sinh sản
  • Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo đến người bệnh
  • Môi trường làm việc cạnh tranh và hấp dẫn người lao động có thu nhập và phúc lợi thỏa đáng, có cơ hội thăng tiến trong công việc