Các bệnh lý hệ sinh sản Nam giới

t3
XUẤT TINH SỚM

XUẤT TINH SỚM (Premature Ejaculation: EP)                                     BS CK II Nguyễn Khắc Lợi Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội Tình yêu luôn luôn gắn liền với tình dục (tình dục mà không có tình yêu thì tình dục chỉ là ham…

12 Bệnh lý liên quan tình dục

Trùng roi, lậu, giang mai, HIV … là những bệnh rất dễ lây nhiễm qua đường tình dục. Những căn bệnh lây qua đường tình dục đều là những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng con người. Trong đó có những căn bệnh khi…