Nghiên cứu khoa học

BỆNH VIỆN NAM HỌC VÀ HIẾM MUỘN HÀ NỘI TẠI HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA TOÀN QUỐC 2020

Hội nghị Sản phụ khoa toàn quốc là sự kiện khoa học Y học uy tín được Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) phối hợp với Hội Phụ sản Thừa Thiên Huế tổ chức thường niên. Năm nay, Hội nghị Sản phụ khoa toàn quốc…

HỘI THẢO KHOA HỌC: SÀNG LỌC NGUY CƠ TIỀN SẢN GIẬT VÀ GÓC NHÌN MIỄN DỊCH VỀ SẢY THAI

Vừa qua, tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học “Sàng lọc nguy cơ tiền sản giật và góc nhìn miễn dịch về sảy thai”. Đây là một trong nhiều hoạt động được tổ chức nhằm…

Hội thảo khoa học: Điều trị cá thể hóa hỗ trợ hoàng thể hướng đến sự thuận tiện và hài lòng cho bệnh nhân

Sáng ngày 08/11, tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã diễn ra diễn đàn hỗ trợ sinh sản nâng cao số 03 với chủ đề “Điều trị cá thể hóa hỗ trợ hoàng thể hướng đến sự thuận tiện và hài…

IVF EXPERTS MEETING 16

IVF Experts Meeting là diễn đàn khoa học thường niên và quan trọng nhất của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. IVF Experts Meeting lần thứ 16 được tổ chức trong 2 ngày (30 & 31/10) gồm hai hội thảo chuyên đề…