Nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học – Hội đồng khoa học Bệnh viện

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn hà Nội xác định bên cạnh công tác chuyên môn, dịch vụ để phục vụ khách hàng cần làm tốt cả công tác nghiên cứu khoa học. Khi thực hiện tốt NCKH sẽ giúp nâng cao trình độ…

Nâng cao chất lượng, vươn tầm quốc tế

Ngày 11-12/6/2019, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội có buổi đón tiếp và làm việc với bà Adrianne K Pope đến từ văn phòng Adrianne Pope Consulting – Australia, văn phòng tư vấn về Hỗ trợ sinh sản (ART). Tiến…

Hội nghị công tác nghiên cứu khoa học

Đồng hành cùng công tác khám chữa bệnh, công tác nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động trọng điểm mà Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội coi trọng, dưới sự chủ trì của ban cố vấn Gs.Ts.Bs Nguyễn Đình…