Tuyển dụng

2019-02-19_15-28-21
KTV Xét nghiệm | 31.03.2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý Khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng của Khách hàng. Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tuyển dụng vị trí KTV Xét nghiệm như sau: TUYỂN DỤNG KTV Xét…

2019-02-19_15-35-13
Nhân viên Chăm sóc khách hàng | 28.02.2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý Khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng của Khách hàng. Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tuyển dụng vị trí Nhân viên CSKH như sau: TUYỂN DỤNG NHÂN…

Đội ngũ Lễ Tân - Thu Ngân
Nhân viên Thu ngân | 31.12.2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý Khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng của Khách hàng. Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tuyển dụng vị trí Thu ngân như sau: TUYỂN DỤNG THU NGÂN…

2019-02-19_15-44-52
Cử nhân Công nghệ sinh học | 31.09.2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý Khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng của Khách hàng. Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tuyển dụng 02 vị trí Cử nhân Công nghệ sinh học như…

2019-02-19_15-56-29
Dược tá | 30.03.2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý Khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng của Khách hàng. Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tuyển dụng vị trí Dược tá như sau: TUYỂN DỤNG DƯỢC TÁ Số…