Video

[VTC14] Tuần Lễ Vàng 2015: Khám bệnh miễn phí cho 100 cặp vợ chồng hiếm muộn

Bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 19-9, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Tuần Lễ Vàng 2015 dành cho các cặp vợ chồng đang mong con, quan tâm đến việc điều trị hiếm muộn hay đã và đang điều trị…