Hỏi đáp
Làm IUI người phụ nữ có cảm giác thế nào? ()
TRẢ LỜI:

Những người được làm IUI đều sợ thủ thuật, nhưng sau thủ thuật được hỏi có đau không – phần lớn trả lời là không đau, nhưng có cảm giác sờ sợ và hơi tưng tức ở bụng dưới.

CÂU HỎI KHÁC