Album Ảnh: AF HANOI phối hợp cùng đơn vị hỗ trợ sinh sản hàng đầu Nhật Bản – Kato Ladies Clinic tổ chức tập huấn “Tối ưu hóa trữ đông trứng/noãn bằng phương pháp Thủy Tinh Hoá”