Đại hội thể dục thể thao 2017

Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 30.04 và Quốc tế lao động 01.05, Công đoàn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình đại hội thể dục thể thao với tiêu chí “Khỏe để làm việc, phục vụ Khách hàng tốt hơn”