Bé Nguyễn Ngọc An Nhiên (20/01/2022)

27/09/2022

Bố Nguyễn Minh Hải
Mẹ Phạm Kim Duyên
Con Nguyễn Ngọc An Nhiên 20/01/2022
Ngày chuyển phôi : 13/5/2021

Một lần nữa gia đình Cốm cảm ơn Bác sĩ và tất cảNam học ạ (Cảm ơn bác Hiền, bác Hưởng Chuyển phôi, bác Mỹ và Bác Trung luôn luôn đồng hành, nghe điện thoại, nhắn tin lại tư vấn với nhà con…)

TIN TỨC KHÁC