cuộc thi video

Công bố Giải thưởng Cuộc thi Video Tiktok 2023 “Nhắn gửi yêu thương”

“Nhắn gửi yêu thương” là cuộc thi sáng tạo video trên nền tảng Tiktok do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phát động từ ngày 10/04/2023 – 03/05/2023, với mong muốn lan toả những câu chuyện, hành trình tìm con ý nghĩa…

[Tuần Lễ Vàng 2023] Cuộc thi Video Tiktok “Nhắn gửi yêu thương”

TUẦN LỄ VÀNG ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC 2023 – CUỘC THI VIDEO TIKTOK: “NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG!” cuocthivideo.afhanoi.com Hành trình hiện thực hóa thiên chức làm cha làm mẹ của các gia đình hiếm muộn tuy nhiều vất vả gian nan nhưng cũng thật hạnh…