trữ đông trứng

Tiến bộ mới trong điều trị Vô sinh – Hiếm muộn

Ngày 22/02, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp cùng đơn vị Hỗ trợ sinh sản hàng đầu Nhật Bản – Kato Ladies Clinic (Tokyo, Nhật Bản) tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề “Tối ưu hóa trữ đông…