Góc tri ân

Bé Nguyễn Hoàng Thiên An (3/7/2023)

Họ tên Bố : Nguyễn Tiến Quản Họ tên Mẹ : Hoàng nhật Hằng Họ tên Bé : Nguyễn Hoàng Thiên An Ngày sinh Bé : 3/7/2023 Ngày chuyển phôi: 21/10/2022 Tròn 10 năm mong mỏi và chờ đợi, cuối cùng con đã đến với…

Bé Nguyễn Xuân Lộc (25/1/2023)

Họ tên bố: Nguyễn Xuân Mạnh Họ tên mẹ : Phan Thị Hạnh Họ tên bé : Nguyễn Xuân Lộc Ngày sinh bé: 25/1/2023 Ngày chuyển phôi: 29/5/2022 ——————————— Bệnh viện có đội ngũ bác sĩ và nhân viên quá tuyệt vời mình đã khám…

Bé Nguyễn Đức An (7/4/2023)

Họ tên Bố : Nguyễn Văn Tuyến Họ tên Mẹ : Lê Thị Như Quỳnh Họ tên Bé: Nguyễn Đức An Ngày sinh Bé: 7/4/2023 Ngày chuyển phôi: 9/8/2022 ———————————- Mèo con của bố mẹ con đây ạ , xin cảm ơn đội ngũ bác…

Bé Vũ Đức Huy (18/06/2023)

Họ tên Bố: Vũ Văn Đại Họ tên Mẹ: Nguyễn Thị Oanh Họ tên Bé : Vũ Đức Huy Ngày sinh Bé: 18/06/2023 Ngày chuyển phôi: 21/10/2022 ———————————— Các bé chuyển phôi 21/10 đâu rùi ạ Con là Kết quả chuyển phôi Ngày 6 ngày…

Hai Bé Nguyễn Doãn Minh Anh – Nguyễn Doãn Minh Quân (07/03/2023)

Họ tên Bố: Nguyễn Doãn Hòa Họ tên Mẹ: Triệu Thị Huệ Họ tên Hai Bé: Nguyễn Doãn Minh Anh – Nguyễn Doãn Minh Quân Ngày Sinh: 07/03/2023 Ngày chuyển phôi: 06/07/2023 ————————– 6.7.2022-6.7-2023 1 năm em đến với gia đình 2 em là kết…

Bé Nguyễn Đắc Hải – Nguyễn Đắc Hoà (21/02/2023)

Họ tên Bố: Nguyễn Đắc Phong. Họ tên Mẹ: Nguyễn Thị Duyên Họ tên Bé: Nguyễn Đắc Hải – Nguyễn Đắc Hoà Ngày sinh bé: 21/02/2023 Ngày chuyển phôi: 20/06/2022 ———————————- Tròn 1 năm chuyển phôi đưa các con vào cơ thể mẹ 20/06/2022 –…

Bé Vũ Gia Hân (3/6/2023)

Họ tên Mẹ: Vũ Thị Ngọc Họ tên bé: Vũ Gia Hân Bé sinh ngày 3/6/2023 Chuyển phôi ngày 27/9/2022 ———————- Chiếc em bé 3 ngày tuổi chuyển phôi 27/9/2022 phôi ngày 5 ạ đến từ bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội…

Bé Lê Bình Minh (26/2/2023)

Họ tên bố: Lê Ngọc Hoan, Họ tên mẹ: Hoàng Thị Hằng Họ tên con: Lê Bình Minh Ngày sinh bé: 26/2/2023 Ngày chuyển phôi: 13/6/2022 ———————- Các mom chuyển phôi ngày 13/6/2022 em bé thế nào rồi?( mình chuyển 1 phôi trung bình ngày…