[Tuần Lễ Vàng 2023] – Miễn phí 10 ca Thụ tinh trong ống nghiệm – IVF (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 10 CA THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần...

Công bố Danh sách 10 Ca Thụ tinh Trong ống nghiệm miễn phí 100% trong Chương trình Hỗ trợ Quân nhân Hiếm nuộn – Yêu Thương Lan Tỏa Năm 2022

Tối 3/12 vừa qua, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội tổ chức Gala “Hạt mầm khát vọng”....

CÔNG BỐ DANH SÁCH 10 GIA ĐÌNH NHẬN HỖ TRỢ MIỄN PHÍ 100% CHI PHÍ THỰC HIỆN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TLV2022

Sau 1 tháng triển khai, Bệnh viện đã nhận được rất nhiều hồ sơ từ khắp cả nước. Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện đã làm việc công tâm và xét duyệt...

[TUẦN LỄ VÀNG 2022] – Miễn phí 10 ca Thụ tinh trong ống nghiệm – IVF (29/04 – 29/05/2022)

THÔNG BÁO [Tuần lễ Vàng 2022] – MIỄN PHÍ 10 CA THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM ————— Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: 29/04/2022 Bệnh viện Nam...

ĐẶT LỊCH KHÁM