TUẦN LỄ VÀNG 2023 – Công bố Danh sách 20 ca Miễn phí Sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền

Sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền được biết đến là kỹ thuật hiện đại để xác định những bất thường về mặt di truyền ở gen. Ứng dụng sàng lọc...

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 20 ca miễn phí sàng lọc phôi cho các trường hợp mang gen bệnh lý di truyền (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ SÀNG LỌC PHÔI CHO 20 CA MANG GEN BỆNH LÝ DI TRUYỀN (KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG PHÔI) Thời gian nhận hồ...

ĐẶT LỊCH KHÁM