Chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (PGT)

Xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (Pre-implantation genetic testing – PGT) là kỹ thuật được sử dụng để xác định các rối loạn về gen di truyền hay bất thường...

ĐẶT LỊCH KHÁM