10 ca ivf miễn phí

CÔNG BỐ DANH SÁCH 10 GIA ĐÌNH NHẬN HỖ TRỢ MIỄN PHÍ 100% CHI PHÍ THỰC HIỆN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TLV2022

Sau 1 tháng triển khai, Bệnh viện đã nhận được rất nhiều hồ sơ từ khắp cả nước. Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện đã làm việc công tâm và xét duyệt kỹ lưỡng từng trường hợp. Cán bộ chuyên trách của Bệnh viện…

[TUẦN LỄ VÀNG 2022] – Miễn phí 10 ca Thụ tinh trong ống nghiệm – IVF (29/04 – 29/05/2022)

THÔNG BÁO [Tuần lễ Vàng 2022] – MIỄN PHÍ 10 CA THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM ————— Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: 29/04/2022 Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình “Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh…