10 ca miễn phí micro tese

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 10 ca vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 10 CA VI PHẪU TINH HOÀN TÌM TINH TRÙNG MICROTESE Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2023” được tổ chức với…