10 ca miễn phí micro tese

TUẦN LỄ VÀNG 2023 – CÔNG BỐ DANH SÁCH 10 CA MIỄN PHÍ VI PHẪU TINH HOÀN TÌM TINH TRÙNG MICRO TESE

Không có tinh trùng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng không thể có con ở nhiều cặp vợ chồng. Tuy nhiên, hiện nay với sự phát triển vượt bậc của y học, phương pháp vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng…

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 10 ca vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 10 CA VI PHẪU TINH HOÀN TÌM TINH TRÙNG MICROTESE Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2023” được tổ chức với…