10 ca miễn phí

5 trong số 10 gia đình QN nhận hỗ trợ 800
CÔNG BỐ 10 CA THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM MIỄN PHÍ TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUÂN NHÂN HIẾM MUỘN – YÊU THƯƠNG LAN TỎA

Thấu hiểu khát khao cháy bỏng đó cũng như những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã phối…