19/08

️KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG️ (19/08/1945 -19/08/2022)

Cách đây 77 năm, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công rực rỡ, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nước Việt Nam trở thành…