20/11

Chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2022

Sinh thời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý bậc nhất trong những nghề cao quý”, bởi Thầy, Cô vẫn chính là những người hết lòng dìu dắt, truyền thụ những kiến thức tốt đẹp, tinh túy…