20 ca sàng lọc gen

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 20 ca miễn phí sàng lọc phôi cho các trường hợp mang gen bệnh lý di truyền (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ SÀNG LỌC PHÔI CHO 20 CA MANG GEN BỆNH LÝ DI TRUYỀN (KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG PHÔI) Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng –…