30/04

Thông báo lịch làm việc ngày lễ 30/04 & 01/05

THÔNG BÁO Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Quý Khách hàng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội xin thông báo lịch làm việc trong những ngày nghỉ lễ  Giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05…