50 ca miễn phí IUI

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 50 ca thụ tinh nhân tạo – Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 50 CA THỤ TINH NHÂN TẠO – BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG (IUI) Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc…