bs Tam

Thông báo Lịch Livestream “CLB Tìm Con Yêu số 44”

Quý vị thân mến, Chương trình Livestream CLB “Tìm con yêu” của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã quay trở lại, trong năm 2023 Bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai những số livestream cung cấp cho Quý vị những thông…