gây mê hồi sức

Kỷ niệm 176 năm ngày Gây mê Hồi sức Thế giới (16/10/1846 – 16/10/2022)

16/10/1846 trở thành ngày lịch sử của ngành Gây mê Hồi sức, gần 2 thế kỷ sau ca gây mê đầu tiên thành công và chính thức được công bố trên toàn thế giới. Cùng với những lĩnh vực y học khác, gây mê hồi…