khám thai

Những mốc khám thai định kỳ sau bơm IUI hoặc chuyển phôi

Sau bơm IUI hoặc chuyển phôi chắc hẳn là khoảng thời gian mỗi bà mẹ đều có chút lo lắng nhưng cũng tràn đầy hi vọng và mong ngóng từng ngày để nghe được tin con yêu đã đến. Các mẹ hãy lưu ý 3…