Kinh nguyệt

Chu kỳ kinh nguyệt bao nhiêu ngày là chuẩn?

Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường kéo dài 21-35 ngày, thời gian hành kinh 2-6 ngày và lượng máu mất trung bình 20-60ml. Chu kỳ kinh nguyệt là gì? Kinh nguyệt được định nghĩa là hiện tượng chảy máu tử cung dưới ảnh hưởng…