microtese

[TUẦN LỄ VÀNG 2022] – Miễn phí 10 ca mổ vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng MicroTESE (29/04 – 29/05/2022)

THÔNG BÁO [Tuần lễ Vàng 2022] – MIỄN PHÍ 10 CA MỔ VI PHẪU TINH HOÀN TÌM TINH TRÙNG MICROTESE ————— Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: 29/04/2022 Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình “Tuần lễ vàng…