Ngày Điều dưỡng Việt Nam

Kỷ niệm 32 năm Ngày Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 – 26/10/2022)

Có người đã từng nói: “Phía sau một người Bác sĩ giỏi là một người Điều dưỡng giỏi”. Chưa từng có một ca bệnh nào thành công lại thiếu đi bóng dáng của những người Điều dưỡng. Công tác điều dưỡng luôn là một công…