ngày thành lập hội chữ thập đỏ

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2022)

Sự ra đời của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vào 23/11/1946 với Chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ tịch danh dự đã góp phần chăm sóc đời sống nhân dân, phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng chiến và đặt nền tảng…