nội tiết kém

Chồng không có tinh trùng, vợ Hưng Yên mang thai được chăm tận “chân tơ kẽ tóc”

Hai năm tìm con – quãng thời gian ấy chẳng thấm thoát vào đâu so với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn nhưng đó là khoảng thời gian lấy đi không biết bao nhiêu giọt nước mắt của vợ chồng chị Thịnh với kết quả,…