Quốc tế đàn ông

Chúc mừng Ngày Quốc Tế Nam Giới (19/11/1999 – 19/11/2022)

Với mục đích nâng cao nhận thức về hạnh phúc, sức khỏe của phái mạnh và tôn vinh những đóng góp tích cực của họ đối với thế giới, gia đình, xã hội, ngày 19/11 hàng năm đã được chọn là ngày Quốc tế nam…