Thầy thuốc Việt Nam

Trái tim người thầy thuốc

“Trắng tinh màu áo của thầy, Trái tim nhân hậu đêm ngày tỏa hương. Giúp người đi tiếp trên đường, Lương y – Từ mẫu khiêm nhường hành trang. Lá tươi xanh, lá ngả vàng Vượt qua bạo bệnh, thênh thang cuộc đời. Trái tim…