timelapse

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 20 ca nuôi cấy, theo dõi phôi bằng hệ thống tự động – Timelapse (Tối đa 16 phôi) (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 20 CA NUÔI CẤY, THEO DÕI PHÔI BẰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG – TIMELAPSE (TỐI ĐA 16 PHÔI) Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023  Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm…

CÔNG BỐ DANH SÁCH 7 CA MIỄN PHÍ NUÔI CẤY, THEO DÕI BẰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TIMELAPSE TLV2022

Cập nhật theo xu hướng phát triển của y học thế giới, tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hệ thống nuôi cấy và theo dõi phôi tự động Timelapse tích hợp Trí tuệ nhân tạo được xem là giải pháp hiện…

[TUẦN LỄ VÀNG 2022] – Miễn phí 20 ca nuôi cấy, theo dõi phôi bằng hệ thống tự động – TIMELAPSE (29/04 – 29/05/2022)

THÔNG BÁO [Tuần lễ Vàng 2022] – MIỄN PHÍ 20 CA NUÔI CẤY, THEO DÕI PHÔI BẰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG – TIMELAPSE (TỐI ĐA 16 PHÔI) ————— Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: 29/04/2022 Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội…