Tư vấn trực tuyến

THÔNG BÁO LỊCH LIVESTREAM DỰ KIẾN (19/07/2021 – 25/07/2021)

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên khắp cả nước. Vì vậy, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức triển khai các chương trình LIVESTREAM “Hỗ trợ từ xa – Giải đáp tối đa” nhằm cung cấp các thông…