Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023)

19/08/2023

Cách đây 78 năm, với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, Việt Nam trở thành nước độc lập, tự do, dân chủ.

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tỏ lòng tri ân, biết ơn những thế hệ anh hùng đi trước. Đồng thời kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc, thế hệ hôm nay và mai sau sẽ không ngừng vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.


Chia sẻ: 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐẶT LỊCH KHÁM