Đề tài nghiên cứu

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tham gia Báo cáo tại Hội thảo chuyên đề Xét nghiệm Di truyền Tiền Làm Tổ (PGT)

Ngày 11/11/2023, tại Hội thảo chuyên đề “Xét nghiệm di truyền tiền làm tổ” do Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh (HORSEM) tổ chức, Bệnh...

Giới thiệu báo cáo viên – Hội thảo khoa học “Cập nhật chăm sóc sức khỏe tình dục nam, nữ”: Bác sĩ Phan Thị Bích Thuận – Trung tâm Y học Giới tính – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Báo cáo viên: Bác sĩ Phan Thị Bích Thuận – Trung tâm Y học Giới tính – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội Chủ đề: Thực trạng rối loạn tình dục...

Giới thiệu báo cáo viên – Hội thảo khoa học “Cập nhật chăm sóc sức khỏe tình dục nam, nữ”: Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Chí Thành – Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

Báo cáo viên: Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Chí Thành – Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Phụ sản Trung Ương Chủ đề: Rối loạn...

Giới thiệu báo cáo viên – Hội thảo khoa học “Cập nhật chăm sóc sức khỏe tình dục nam, nữ”: Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Minh Ngọc – PGĐ Trung tâm Y học Giới tính – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Báo cáo viên: Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Minh Ngọc – PGĐ Trung tâm Y học Giới tính – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội Chủ đề: Tiếp cận và điều trị...

Giới thiệu báo cáo viên – Hội thảo khoa học “Cập nhật chăm sóc sức khỏe tình dục nam, nữ”: Tiến sĩ Trịnh Hoàng Giang – PGĐ Trung tâm Nam học – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Báo cáo viên: Tiến sĩ Trịnh Hoàng Giang – PGĐ Trung tâm Nam học – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Chủ đề: Tình dục trong Y học giới tính – Những khái...

Hội thảo Khoa học: Cập nhật Chăm sóc Sức khỏe Tình dục Nam – Nữ

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam lĩnh vực y học giới tính đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng, xã hội. Thực tế tại một số đơn vị chuyên khoa...

ĐẶT LỊCH KHÁM