Quy định Quyền và Nghĩa vụ của người bệnh khi thăm khám

02/04/2021

QUYỀN LỢI

 1. Người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc theo bệnh lí.
 2. Người bệnh được phục vụ ăn uống theo chế độ ăn uống bệnh lí.
 3. Người bệnh được sử dụng quần áo, chăn, màn, chiếu và dụng cụ sinh hoạt của bệnh viện theo quy định.
 4. Người bệnh và gia đình người bệnh được nghe thầy thuốc giải thích về tình trạng bệnh tật, công khai thuốc được sử dụng, cách ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi và tự bảo vệ sức khỏe.
 5. Người bệnh và gia đình người bệnh được góp ý kiến xây dựng về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của các thành viên trong bệnh viện.
 6. Gia đình người bệnh được đến thăm người bệnh theo quy định của bệnh viện.

NGHĨA VỤ

 1. Người bệnh phải thực hiện nghiêm chỉnh y lệnh của thầy thuốc.
 2. Người bệnh có trách nhiệm thanh toán tiền viện phí theo quy định của Nhà nước.
 3. Người bệnh có trách nhiệm gìn giữ tài sản được mượn, khi để mất phải bồi thường.
 4. Người bệnh và gia đình người bệnh phải gìn giữ vệ sinh trật tự giường bệnh, buồng bệnh, toàn bệnh viện và tự giác chấp hành nội quy bệnh viện và pháp luật Nhà nước.
 5. Người bệnh và gia đình người bệnh đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa người bệnh và gia đình người bệnh trong thời gian chữa bệnh.
 6. Người bệnh và gia đình người bệnh tôn trọng thầy thuốc và nhân viên y tế.


Chia sẻ: 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐẶT LỊCH KHÁM