Hội thảo khoa học: IVF Updating 08 Art Advanced 06: “Vai trò nam khoa trong hỗ trợ sinh sản”

Sáng ngày 18/06, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp cùng Hội Hỗ trợ sinh sản TP Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò nam...

ĐẶT LỊCH KHÁM