Kỷ niệm 78 năm Ngày Thành Lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022)

Trong suốt 78 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc, các anh hùng, chiến sĩ đã...

ĐẶT LỊCH KHÁM