Kỷ niệm 78 năm Ngày Thành Lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022)

22/12/2022

Trong suốt 78 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc, các anh hùng, chiến sĩ đã nối tiếp nhau bao thế hệ cầm súng chiến đấu, cùng toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập thống nhất và bảo vệ vững chắc bờ cõi thiêng liêng Tổ quốc.

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là dịp để nhìn lại chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta. Những chiến công oanh liệt mà Quân đội nhân dân Việt Nam giành được là biểu tượng sáng ngời về sức mạnh vô địch của mối quan hệ đoàn kết quân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội xin gửi các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công, hoàn thành mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao!


Chia sẻ: 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐẶT LỊCH KHÁM