Chuyện hiếm muộn và hành trình hạnh phúc

Vợ chồng Thùng Văn Hạnh và Lò Thị Thêu ở bản Nà Hỳ 2 (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) là một trường hợp như thế. Như nhiều thanh niên trong bản, họ đã...

Thông báo chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm Mầm Hạnh Phúc 2023”

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH “TUẦN LỄ VÀNG – ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC 2023” tuanlevang.afhanoi.com “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc” là một trong nhiều hỗ trợ...

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 20 Ca sử dụng dịch vụ kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 20 CA SỬ DỤNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 –...

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 50 ca thụ tinh nhân tạo – Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 50 CA THỤ TINH NHÂN TẠO – BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG (IUI) Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 –...

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 10 ca vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 10 CA VI PHẪU TINH HOÀN TÌM TINH TRÙNG MICROTESE Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương...

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 10 ca phẫu thuật nội soi thăm dò buồng tử cung (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 10 CA PHẪU THUẬT NỘI SOI THĂM DO BUỒNG TỬ CUNG Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương...

ĐẶT LỊCH KHÁM