Nguyễn Trọng Thưởng (Sinh ngày 30/1/2017)

25/10/2021

Bố: Nguyễn Trọng Hậu
Mẹ: Nguyễn Thị Minh
Bé: Nguyễn Trọng Thưởng
Sinh ngày: 30/1/2017
Chuyển phôi ngày: 29/5/2016
———

Gia đình con cảm ơn BV Nam hoc hiếm muộn Hà Nội cho gia đình con một niềm vui trọn vẹn

 

TIN TỨC KHÁC