10 ca miễn phí nội soi btc

TUẦN LỄ VÀNG 2023 – CÔNG BỐ DANH SÁCH 10 CA PHẪU THUẬT NỘI SOI THĂM DÒ BUỒNG TỬ CUNG

Phẫu thuật nội soi thăm dò buồng tử cung là một trong những kỹ thuật hiện đại trong việc điều trị các bệnh lý phụ khoa nói riêng và chăm sóc sức khỏe phụ nữ nói chung. Đây là phương pháp hỗ trợ quan sát…

[Tuần Lễ Vàng 2023] Miễn phí 10 ca phẫu thuật nội soi thăm dò buồng tử cung (19/04 – 14/05/2023)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH XÉT DUYỆT [Tuần Lễ Vàng 2023] MIỄN PHÍ 10 CA PHẪU THUẬT NỘI SOI THĂM DO BUỒNG TỬ CUNG Thời gian nhận hồ sơ: Từ 19/04 – 14/05/2023 Chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2023” được tổ chức…