hội thi sách

Lễ công bố và trao giải hội thi “Tìm hiểu về sách” & Tuyên dương khen thưởng các cháu là con CBNV Bệnh viện đạt thành tích học tập năm học 2021 – 2022 (20/08/2022)

Chiều ngày 20/8 vừa qua, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố và trao giải hội thi “Tìm hiểu về sách” & Tuyên dương khen thưởng các cháu là con CBNV Bệnh viện đạt thành tích học…