ký kết hợp tác

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA BỆNH VIỆN NAM HỌC VÀ HIẾM MUỘN HÀ NỘI – EZY HEALTHCARE INTERNATIONAL PTY LTD

Sáng ngày 14/11/2023 vừa qua, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH EZY Healthcare International đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về phối hợp xây dựng dịch vụ mới nhằm gia…

BỆNH VIỆN NAM HỌC VÀ HIẾM MUỘN HÀ NỘI KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ

Chiều ngày 12/5/2022, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, nhằm hướng tới mục tiêu chung vì sự hài lòng của người bệnh và…