ký kết hợp tác

BỆNH VIỆN NAM HỌC VÀ HIẾM MUỘN HÀ NỘI KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ

Chiều ngày 12/5/2022, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, nhằm hướng tới mục tiêu chung vì sự hài lòng của người bệnh và…