ngày báo chí 21/06

CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/06/2022

Cách đây 97 năm, vào ngày lịch sử 21/06/1925, tờ báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới…