quân nhân hiếm muộn

Thông báo chương trình Hỗ trợ Quân nhân hiếm muộn – Yêu thương lan tỏa (19/05/2023 – 19/05/2024)

Chương trình “Hỗ trợ quân nhân hiếm muộn – Yêu thương lan toả” được Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm PT – TH Quân đội tổ chức với mong muốn sẻ chia gánh nặng cũng như tiếp…